By clicking "Accept All Cookies", you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie policy.

Uw partner voor koeling, verwarming, ventilatie, droging en bevochtiging

Disclaimer

Privacyverklaring

Carrier Global Corporation en haar dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk „Carrier”) zetten zich in voor de bescherming van de privacy van bezoekers van onze websites („Websites”) en gebruikers van onze mobiele applicaties („Apps”). Het is belangrijk dat onze gebruikers begrijpen hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken (zoals hieronder gedefinieerd). Carrier heeft technische, administratieve en fysieke maatregelen genomen om alle persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen.

Deze privacyverklaring beschrijft onze praktijken met betrekking tot persoonsgegevens die via de websites en apps wordt verzameld, tenzij er een afzonderlijke privacyverklaring is voor een bepaalde website of mobiele applicatie.

Carrier heeft een afzonderlijke algemene privacyverklaring die berekking heeft op persoonsgegevens die Carrier afzonderlijk en los van haar websites en apps kan verzamelen en verwerken. Als u via deze website naar een baan solliciteert, wordt het gebruik door Carrier van de persoonsgegevens die u via de sectie Carrières verstrekt, beheerst door de privacyverklaring van Carrier voor sollicitanten in dat gedeelte over vacatures, en niet deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt Carrier via zijn websites en apps? Hoe verzamelt Carrier dergelijke persoonsgegevens?

„Persoonsgegevens” is informatie waarmee een natuurlijke persoon identificeerbaar is of kan worden geïdentificeerd. Carrier verzamelt, gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens om u diensten, producten of informatie te leveren die u aanvraagt via onze websites en apps.

De verzameling van persoonsgegevens zal voor u transparant zijn en u zult de mogelijkheid hebben om te beslissen of u deze al dan niet verstrekt. Als u ervoor kiest om de gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, kan Carrier uw transactie mogelijk niet voltooien of de informatie, diensten of producten leveren die u hebt aangevraagd.

Carrier verzamelt informatie, waaronder persoonsgegevens, van u wanneer u een formulier of aanvraag indient, een product registreert bij Carrier of onze applicaties gebruikt, zoals: naam, fysiek adres, het bedrijf waarvoor u werkt, telefoonnummer, e- mailadres en faxnummer, de branche waarin u werkt, uw interesses en alle andere persoonsgegevens die u aan Carrier verstrekt. Carrier kan u ook vragen om informatie te verstrekken over het product waarvoor u zich registreert of waarvoor u ondersteuning wilt (bijvoorbeeld een apparaat-ID) of de persoon/het bedrijf dat het heeft geïnstalleerd of onderhoudt.

Carrier kan ook informatie verzamelen door uw gebruik van onze websites of apps, zoals gebruikersnaam, apparaat-ID's, IP-adres, logbestanden en locatiegegevens. Raadpleeg het cookiebeleid van Carrier voor meer informatie.

Uw mobiele of internetproviders hebben mogelijk een tegenstrijdige privacypositie of - beleid waardoor ze uw persoonsgegevens kunnen vastleggen, gebruiken en/of bewaren wanneer u de websites bezoekt of de apps gebruikt, maar Carrier is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over hoe andere partijen uw persoonsgegevens kunnen verzamelen wanneer u de websites of apps bezoekt.

Waarom verzamelt Carrier uw persoonsgegevens?

Ons doel bij het verzamelen van deze informatie is om diensten en inhoud op maat aan te bieden die relevant zijn voor uw specifieke behoeften en interesses. Uw informatie kan door Carrier worden gebruikt om onze contractuele verplichtingen na te komen, op uw verzoek te reageren, u als gebruiker te authenticeren en u toegang te geven tot bepaalde delen van onze website, apps of sociale mediasites of om u in staat te stellen te solliciteren voor een functie bij Carrier.

Behalve wanneer deze worden gebruikt ter ondersteuning van een contract met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, wordt uw persoonsgegevens alleen gebruikt voor legitieme zakelijke belangen, zoals hieronder uiteengezet.

Persoonsgegevens die op de websites of apps wordt verzameld, kan worden gebruikt om:

 • De gevraagde informatie, items of diensten te verstrekken;
 • Op uw verzoek te reageren of uw ingediende formulier verder te verwerken;
 • Reclame te maken voor producten, diensten, promoties, trainingen en evenementen met betrekking tot Carrier;
 • Basisbedrijfsactiviteiten uit te voeren, zoals communiceren met klanten en bedrijfsplanning;
 • Nieuwe aanbiedingen te ontwikkelen, de kwaliteit van onze producten, diensten, websites en apps te verbeteren, de gebruikerservaring te verbeteren en personaliseren, en toekomstige inhoud beter voor te bereiden op basis van uw interesses en die van onze algemene gebruikerspopulatie;
 • Uw identiteit te verifiëren om de veiligheid te garanderen voor een van de andere doeleinden die hier worden vermeld;
 • Uw gedrag op onze website en apps te analyseren;
 • Uw locatiegegevens te verkrijgen om de gevraagde informatie of diensten te kunnen leveren;
 • Investeerdersdiensten te verlenen;
 • Te beschermen tegen fraude of onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten;
 • Te reageren op een legitiem juridisch verzoek van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties; of
 • Onderzoeken uit te voeren om de naleving en naleving van wettelijke verplichtingen te waarborgen.

Waar wordt persoonsgegevens opgeslagen?

Omdat Carrier een wereldwijd bedrijf is met locaties in veel verschillende landen, kunnen we uw informatie overdragen van de ene juridische entiteit naar de andere of van het ene land naar het andere binnen Carrier om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken. Deze landen omvatten ten minste de Verenigde Staten, Mexico, de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, India, China en andere landen. We zullen uw persoonsgegevens overdragen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en alleen voor zover dat nodig is voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Carrier vertrouwt op beschikbare wettelijke mechanismen om de legale overdracht van persoonsgegevens over de grenzen heen mogelijk te maken. Voor zover Carrier zich baseert op de standaard contractbepalingen (ook wel de modelclausules genoemd) of haar bindende bedrijfsregels om de overdracht te autoriseren, zal Carrier aan deze vereisten voldoen, ook wanneer er een conflict kan zijn tussen deze vereisten en deze privacyverklaring.

Gebruikt Carrier uw persoonlijke gegevens om contact met u op te nemen?

Carrier kan de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over producten, diensten, promoties, speciale aanbiedingen, enquêtes en andere informatie die voor u interessant kan zijn. Als u dergelijke berichten liever niet wilt ontvangen, gebruik dan de functie „uitschrijven” in de communicatie, de websites of apps, of dien uw verzoek in via het webformulier van Carrier dat beschikbaar is op de website hier.

Carrier zorgt ervoor dat alle marketingcommunicatie die via elektronische middelen wordt verzonden, je een eenvoudige methode biedt om je af te melden of je af te melden. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor marketingcommunicatie, u mogelijk nog steeds essentiële berichten over uw account of transacties met ons ontvangt.

We zullen uw persoonsgegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek of als u zich registreert om berichten te ontvangen op een van de websites, zoals de sectie Investeerders, indien beschikbaar.

Deelt Carrier de informatie die het verzamelt met derden?

Carrier kan uw persoonsgegevens delen met aan haar gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, zoals bedrijven waarin Carrier zeggenschap heeft, via directe of indirecte eigendom voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Daarnaast zal Carrier indien nodig toegang verlenen tot persoonsgegevens of deze delen met derden, zoals vertrouwde dienstverleners, consultants en contractanten die toegang krijgen tot de faciliteiten en systemen van Carrier of die diensten verlenen aan Carrier, en met overheidsinstanties en anderen, zoals wettelijk vereist. In het bijzonder zal Carrier uw persoonsgegevens buiten Carrier alleen delen:

 • Met dienstverleners, dealers, distributeurs, agenten of contractanten die Carrier heeft ingeschakeld om diensten namens ons uit te voeren. Carrier deelt uw persoonsgegevens alleen met derden die Carrier contractueel heeft beperkt in het gebruik of openbaar maken van de informatie, behalve als dat nodig is om diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder maar niet beperkt tot het voldoen aan belasting- en reglementaire verplichtingen, het delen van gegevens met vakbonden en ondernemingsraden en het reageren op een gerechtelijke procedure of een legitiem juridisch verzoek van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;
 • Voor onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten.

Uw persoonsgegevens wordt ook bewaard en verwerkt door onze dienstverleners in de Verenigde Staten, Mexico, de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, India, China en in andere rechtsgebieden, binnen een passend wettelijk en contractueel kader.

Hoe beveiligt Carrier persoonsgegevens?

Carrier zet zich in om de veiligheid en integriteit van persoonsgegevens te waarborgen. Carrier heeft redelijke fysieke, technische, organisatorische en administratieve procedures toegepast om uw persoonsgegevens te beschermen. Vanwege de aard van internetcommunicatie kunnen we echter niet garanderen of garanderen dat uw verzending naar ons veilig is.

Hoe lang bewaart Carrier uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u aan Carrier verstrekt, wordt slechts zo lang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, rekening houdend met onze noodzaak om te voldoen aan contractuele verplichtingen, problemen met de klantenservice op te lossen, te voldoen aan wettelijke vereisten en nieuwe of verbeterde producten en diensten aan gebruikers te leveren. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens gedurende een redelijke periode kunnen bewaren nadat u bent gestopt met het gebruik van de websites of apps van Carrier. Na deze periode worden uw persoonlijke gegevens zonder voorafgaande kennisgeving uit alle systemen van Carrier verwijderd.

Hoe kunt u de informatie waarover Carrier beschikt corrigeren, wijzigen of verwijderen?

U kunt op elk gewenst moment een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Carrier zal redelijke inspanningen leveren om uw persoonsgegevens tijdig bij te werken en/of te verwijderen. Om de privacy en veiligheid van de gebruiker te beschermen, zal Carrier stappen ondernemen om de identiteit van de gebruiker te verifiëren voordat een verzoek tot toegang of wijziging wordt gedaan. Om uw persoonsgegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen, om vragen te stellen of om uw bezorgdheid te uiten over gegevensbescherming en privacy, of om uw verzoek in te dienen via het webformulier van Carrier dat beschikbaar is op de website hier. Op sommige van onze websites, apps en social media-accounts kunt u rechtstreeks op de site correcties aanbrengen zonder dat u verder contact hoeft op te nemen met Carrier.

Houd er rekening mee dat hoewel we u zullen helpen bij het beschermen van uw persoonsgegevens, het uw verantwoordelijkheid is om uw wachtwoorden en andere toegangsgegevens te beschermen tegen anderen.

Wat moet u weten over de links van derden die op deze website kunnen verschijnen?

In sommige gevallen kan Carrier links aanbieden naar websites die niet door Carrier worden beheerd, die Carrier redelijke inspanningen zal doen om deze als zodanig te identificeren. Carrier heeft echter geen controle over dergelijke websites van derden en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of de privacypraktijken die door andere websites worden toegepast. Bovendien is deze privacyverklaring niet van toepassing op informatie die door derden over u wordt verzameld.

Hoe kan Carrier locatiegegevens gebruiken?

Carrier is een wereldwijde leverancier van bouwtechnologieën. Onze systemen en diensten op het gebied van brandveiligheid, beveiliging, gebouwautomatisering, verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling bevorderen geïntegreerde, hoogwaardige gebouwen die veiliger, slimmer en duurzamer zijn. Hieronder volgen enkele voorbeelden van gevallen waarin locatiegegevens kunnen worden gevraagd om enkele van de diensten te leveren die Carrier te bieden heeft: 

 • Om de productcapaciteit van gebouwen te verbeteren, zoals het gebruik van uw locatiegegevens in een van onze gebouwen om de instellingen voor ventilatie, verwarming en koeling dynamisch aan te passen, om de verlichting in of uit te schakelen of om deuren te ontgrendelen;
 • Als u een bezoeker of werknemer bent van onze kantoren, om u te helpen de dichtstbijzijnde printer of conferentieruimte te vinden, om u een betere ervaring op onze kantoren te bieden;
 • Om te bepalen welke servicetechnicus het dichtst bij een serviceoproep is.

In al deze gevallen zal Carrier toestemming vragen om uw locatiegegevens te verzamelen, zodat de verzameling van deze gegevens voor u transparant is — u hebt de mogelijkheid om te beslissen of u uw locatiegegevens al dan niet verstrekt. Als u ervoor kiest uw locatiegegevens niet te verstrekken, is Carrier mogelijk niet in staat om de gevraagde service te leveren of de gevraagde transactie te voltooien.

Welke aanvullende informatie moeten specifieke gebruikers weten?

Ouders, verzorgers en kinderen: onze apps en websites zijn bedoeld voor bezoekers die ten minste 18 jaar oud zijn, of meerderjarig zijn in hun rechtsgebied waar ze wonen. Carrier vraagt niet bewust om informatie van of verkoopt geen producten of diensten aan kinderen. Als u niet voldoet aan de hierboven beschreven leeftijdsvereisten, voer dan uw persoonlijke gegevens niet in op deze of andere websites of apps van Carrier.

Gebruikers uit Californië: Als u inwoner bent van Californië, hebt u met ingang van 1 januari 2020 bepaalde rechten op grond van de California Consumer Privacy Act van 2018 (zoals gewijzigd door de California Consumer Privacy Rights Act) („CCPA”), waaronder het recht om:

 1. Ken de categorieën en/of specifieke stukken persoonsgegevens die Carrier verzamelt, de doeleinden waarvoor Carrier die informatie gebruikt en de categorieën informatie die Carrier aan derden verstrekt.
 2. Krijg toegang tot categorieën persoonsgegevens over u die Carrier verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en deelt.
 3. Verwijder persoonsgegevens die Carrier van u heeft verzameld en vraag serviceproviders om hetzelfde te doen, behoudens bepaalde uitzonderingen.
 4. U kunt zich afmelden voor de verkoop of het delen van uw persoonlijke gegevens door Carrier.
 5. Corrigeer eventuele onjuiste informatie die Carrier mogelijk over u heeft verzameld.
 6. Beperk het gebruik of de openbaarmaking van gevoelige informatie, zoals uw burgerservicenummer, financiële rekeninginformatie, geolocatie.
 7. Verwijdering van inhoud als u jonger bent dan 18 jaar staat “De California Business and Professions Code Section 22581” u toe om verwijdering aan te vragen en te verkrijgen van inhoud of informatie die u openbaar hebt geplaatst.
 8. Oefen uw privacyrechten uit zonder bang te hoeven zijn voor discriminerende maatregelen.

Verzoeken om rechten uit hoofde van de CCPA uit te oefenen, moeten worden geverifieerd door Carrier en zijn ook onderworpen aan bepaalde beperkingen die door de CCPA worden opgelegd. We zullen inwoners van Californië niet discrimineren voor de uitoefening van hun toepasselijke CCPA-rechten. Inwoners van Californië hebben het recht om zich af te melden voor de verkoop van hun persoonsgegevens onder de CCPA, maar Carrier verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Als onze praktijken veranderen, zullen we deze privacyverklaring bijwerken en alle nodige maatregelen nemen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Inwoners van Californië die hun CCPA-rechten willen uitoefenen, kunnen contact opnemen met Carrier via het webformulier van Carrier dat beschikbaar is op de website hier. U kunt ook contact met ons opnemen via 1-833-617-0050.

Volgens artikel 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië, ook bekend als de wet „Shine The Light”, mogen inwoners van Californië jaarlijks informatie opvragen en verkrijgen die Carrier in het voorafgaande kalenderjaar met andere bedrijven heeft gedeeld voor hun eigen direct marketinggebruik. Indien van toepassing zou deze informatie een lijst bevatten van de categorieën persoonsgegevens die werd gedeeld en de namen en adressen van alle derden waarmee Carrier deze informatie in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar heeft gedeeld. Neem voor deze informatie contact op met Carrier via het webformulier van Carrier dat beschikbaar is op de website hier.

Gebruikers uit de Europese Unie en andere landen met privacywetgeving: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale of nationale gegevensbeschermingsautoriteit, die ook bekend staat als een toezichthoudende autoriteit. U hebt ook het recht om: (i) om toegang tot en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen; (ii) beperkingen aan te vragen voor; of (iii) bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens en om gegevensoverdraagbaarheid te vragen onder bepaalde omstandigheden. Neem contact op met Carrier via het webformulier van Carrier dat beschikbaar is op de >website om contact op te nemen met Carrier over een verzoek om toegang tot, correctie, verwijdering, bezwaar of beperking of overdraagbaarheid aan te vragen.

Gebruikers van het vasteland van China: u hebt het recht (1) om te worden geïnformeerd waarom en hoe Carrier uw persoonsgegevens verwerkt, (2) om beperking of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, (3) om toegang te krijgen tot of een kopie te hebben van uw persoonsgegevens, (4) om uw persoonsgegevens te corrigeren en bij te werken, (5) om gegevensoverdraagbaarheid te vragen, (6) om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet volgens de wettelijke vereisten is; (7) om uw toestemming in te trekken om uw persoonsgegevens verder te verwerken en (8) om uw account te annuleren dat u hebt geregistreerd. Carrier zal onmiddellijk en op een redelijke manier op uw rechten reageren. Neem contact op met Carrier via het webformulier van Carrier dat beschikbaar is op de website hier.

Gebruikers uit de VS: Carrier verzamelt geen “sociale zekerheidsnummers” via haar websites.

Hoe kan Carrier deze privacyverklaring wijzigen?

Naarmate Carrier zijn websites en apps uitbreidt en verbetert, of als de wettelijke vereisten veranderen, is het mogelijk dat we deze privacyverklaring moeten bijwerken. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken voor eventuele wijzigingen. De datum van de laatste versie wordt onderaan het beleid vermeld.

Hoe kun je contact opnemen met Carrier?

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken of wissen, of als u vragen hebt over de privacypraktijken van Carrier in het algemeen of een klacht hebt, kunt u uw verzoek indienen via het webformulier van Carrier dat beschikbaar is op de website hier. Als u zich in een land bevindt dat onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt en contact wilt opnemen met de plaatselijke functionaris voor gegevensbescherming, geef dit dan aan op het formulier en uw vraag zal worden gericht aan de juiste persoon.

Tijdelijk huren 100% oplossen

Carrier Rental Systems is dé specialist in het oplossen van tijdelijke klimaatproblemen.
Wij zorgen voor de juiste oplossing op het juiste moment.
Met advies, verhuur, plaatsing, installatie en onderhoud van onze klimaatsystemen.
Met spoed als het moet en altijd precies wat u nodig heeft.
Wij bieden klimaatoplossingen voor o.a.:

Kantoorpanden Werkplekken Productielocaties Bouwprojecten Zorginstellingen Scholen

Winkels Horeca Evenementen Datacentra POP (Point of Presence)-locaties Installateurs

CV ketel huren Ontvochtiger huren Verwarming huren Mobiele airco huren Koeling huren

Stofafzuiging huren Stroomvoorziening huren Aggregaat huren Kachel huren Bouwdroger huren

Airco huren Amsterdam Airco huren Rotterdam Airco huren Utrecht Airco huren Amersfoort Airco huren Groningen