Uw partner voor koeling, bevochtiging, verwarming, droging en ventilatie

Stofafzuiging huren

 Het stofvrij werken op de bouwplaats, in de werkruimte of productiehal is van cruciaal belang. U werkt veel prettiger in een schone omgeving, maar bovenal is het zeer belangrijk voor behoud van een goede gezondheid. Stof komt vrij in allerlei bewerkingen van bouwmaterialen. Veel werknemers ondervinden hier hinder van. Het ingeademde stof kan tot ernstige gezondheidsklachten leiden. Van kortademigheid tot stoflongen en zelfs longkanker. Neem geen risico’s en kies voor stofafzuiging huren bij Klimarent. Neem vandaag nog contact op en laat u deskundig adviseren over veilige stofbeheersing.

Bij materiaalbewerking vrijkomende fijnstof schadelijk voor de gezondheid

 Bij bouw-, verbouw- en renovatiewerkzaamheden komt veel stof vrij. Specifiek bij bewerking van bouwmaterialen als kalkzandsteen, beton, baksteen, bepaalde natuursteentypen en sommige soorten hardhout. De vrijkomende kwartsstof ofwel siliciumdioxide is zeer schadelijk voor de gezondheid. De fijnstof kan tot diep in de longen terechtkomen. Langdurige blootstelling kan tot silicose ofwel longfibrose leiden. Professionele stofafzuiging huren is op de bouwplaats de meest beproefde methode voor optimale stofbeheersing.

 

Effectieve stofafzuiging huren combineren met ventilatie huren

 Met een stofafzuiging huren bij Klimarent kan vrijwel al het vrijkomende stof worden afgezogen. Alleen bij het werken langs randen en in hoeken kan wat stof ontsnappen. Dit is percentagegewijs verwaarloosbaar. Dankzij onze stofafzuiging voldoet u aan de wettelijke normen en eisen op het vlak van stofemissie. De apparatuur zuigt goed, heeft een grote capaciteit en vraagt geen onderhoud.

 

Wij hebben meerdere typen stofafzuiging met elektrische aansluiting, met verschillend gewicht, vermogen en snelheid van luchtverplaatsing. Door een combinatie van professionele afzuiging en ventilatie blijft de hoeveelheid fijnstof onder de maximaal toegestane waarde. De dosis kwartsstof in de lucht blijft door de toevoer van schone lucht, de afvoer van vervuilde lucht en eventuele ventilatie beperkt. Het maakt daarbij niet uit of er al dan niet een raam beschikbaar is.

 

Stofbeheersing door ventilatie, bronafzuiging of ruimteafzuiging

 Klimarent beschikt voor een veilige en doeltreffende stofbeheersing over ventilatoren, bronafzuiging en ruimteafzuiging. Bronafzuiging is een goede keuze bij materiaalbewerking en productieprocessen waar stof, rook en damp vrijkomt. Lokale stofafzuiging geniet hier de voorkeur boven algemene afzuiging. Met bronafzuiging kan ook worden voorkomen dat slijpsel, lasrook en andere dampen zich in de werkruimte verspreiden.

 

Ruimteafzuiging is een doelmatige methode als de activiteiten in een afgesloten ruimte plaatsvinden. Deze centrale afzuiging zuigt alle lucht van bovenaf aan, filtert het en blaast schone lucht weer de bedrijfshal in. Het wordt toegepast bij grote werkstukken met emissie die niet met bronafzuiging bereikbaar is, evenals bij bedrijfsactiviteiten met een niet-plaatsgebonden karakter. De vakspecialisten van Klimarent adviseren u graag over welke stofafzuiging huren. Wij reiken de juiste oplossing aan en realiseren deze, zodat uw medewerkers veilig en onder gezonde omstandigheden kunnen werken.

 

Stofafzuiging huren met een luchtverplaatsing van 2.000 tot 4.000 m3/u

 Met een mobiele stofafzuiging huren zorgt u ervoor dat het stof niet verder dan gewenst wordt verspreid. Klimarent heeft verschillende stofafzuigers, met een luchtverplaatsing van 2.000 tot 4.000 m3 per uur. Dankzij filters worden zelfs de kleinste stofdeeltjes tegengehouden. Er wordt enkel schone lucht uitgeblazen. De ruimte waar wordt gewerkt blijft vrij van stof en de omgeving blijft schoon. Met een uitgebreid gamma aan op de ventilator aan te sluiten slangen en verdeelstukken, bieden wij voor iedere werksituatie een passende oplossing. Bij het boren, zagen of hakken van steen, hardhout en gips, bij sloopwerkzaamheden, bij schoonmaakwerkzaamheden na een brand of bij stralen of slijpen van metalen.

 

Grenswaarde stofdeeltjes in de bouw wordt nog vaak overschreden

 Stofbeheersing tijdens het sloop-, bouw- en verbouwproces wordt steeds belangrijker. De Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid treedt als toezichthouder streng op tegen te hoge concentraties kwartsstof op de bouwplaats. Onderzoek naar de blootstelling aan gevaarlijke stofdeeltjes, uitgevoerd in opdracht van Stichting Arbouw, toont aan dat concentraties kwartsstof bij verschillende bewerkingen in de bouw al in een kort tijdsbestek hoog kunnen oplopen. Volgens TNO wordt in de bouw de grenswaarde van stofdeeltjes in meer dan de helft van de gevallen overschreden. Vaak bij mechanische bewerking van bouwmaterialen, het vegen van vloeren en het storten van zand.

 

Pak het probleem bij de bron aan en kies voor stofafzuiging huren bij Klimarent. Neem contact op voor meer informatie of advies over stofbeheersing. Wij staan voor u klaar.  

Loué temporairement, solutionné à 100%

Solutions en matière de gestion de climat intérieur pour notamment:

les immeubles de bureaux les espaces de travail les sites de production les projets de construction les établissements médicaux et de soins les écoles

les magasins le secteur de l’hôtellerie-restauration l'événementiel les Data centers les emplacements POP (Point of Presence) les installateurs